THÔNG BÁO ĐẤU THẦU QUẦY CĂN TIN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TÂM

21216184_10210669368589996_647719758_o

Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đối với tài sản phải bán thông qua đấu giá theo quy định.

Nay trường tiểu học Bình Tâm xin thông báo về việc tổ chức đấu thầu quầy căn tin tại trường với nội dung như sau:

  1. Bên có tài sản đấu giá: Trường tiểu học Bình Tâm. Địa chỉ: Ấp 1, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An
  2. Tên tài sản: Quầy căn tin tại trường Tiểu học Bình Tâm. Số lượng: 01 quầy
  3. Giá khởi điểm: 25 137 000đ/quầy
  4. Tiêu chí lựa chọn: Lựa chọn trên cơ sở thực hiện theo các tiêu chí quy định tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016
  5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ 9h ngày 30/08/2017 đến hết ngày 31/08/2017. Hồ sơ nộp trực tiếp tại trường Tiểu học Bình Tâm,địa chỉ ấp 1, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Rất mong sự tham gia của các tổ chức đấu giá tài sản.